Lezing door Dirk Van den Abeele.

Wat is dit?

Foto Lezing door Dirk Van den Abeele.
Dirk was ruim op tijd aanwezig en de zaal was ingericht.
We hadden gekozen voor een andere opzet van het keuren, dat wil zeggen zonder de liefhebbers erbij. Dus er moest tot het einde van de keuring iets zinnigs met onze Catharinaparkieten kwekers gedaan worden.
Nu, wat kan je dan beter doen dan een spreker uitnodigen van het kaliber dan Dirk (ik mocht hem bij zijn voornaam noemen) tevens mochten we ook mevr. Van den Abeele begroeten.Dirk ging aan de hand van dia`s de verschillende uitkomsten van een koppelsamenstelling uitleggen. De dia`s bestonden uit vakjes met de aanduiding XX voor een man met de kleurslag en/of spilt voor een andere kleurslag.
Het symbool voor een pop bestond ook uit twee vakjes met de symbolen XY waarvan het Y symbool leeg is.
Als men nu de kleurslag aangeeft en de symbolen nummer dan krijg men gelijk te zien of het een man of een pop is en welke kleurslag, als men de verervings wetten onder de knie heeft.
Dus krijgen we nu een XX bij elkaar dan hebben we te maken met een man.
Krijgen we XY bij elkaar (juist) dan is het een pop.

Aan de hand van deze formules ging Dirk over tot het samen stellen van koppels op de dia. Daar kwam dan gelijk te spraken op welke manier de kleur van de kleurslagen ten opzichten van elkaar vererfde.

Moeilijk want er werden nog al wat vragen gesteld, dat is niet erg vond Dirk, daar zijn we hiervoor.
Dirk concludeerde ook maar erbij dat we moeten oppassen dat we straks nog fokzuivere vogels hebben, dus een goede kweekadministratie is er zeker nodig.
En men moet niet verschrikken als men na diverse jaren met aangekochte vogels gekweekt heeft, kleurslagen in een nest aantreft waar men niet opgerekend en zeker niet gelukkig mee is.
Om er snel achter te komen wat men aangeschaft heeft kan men het beste uit de jongen die er uitgekomen zijn het jaar daarop een koppel samenstellen die bestaat uit BROER x ZUS, dus pure inteelt, met deze nakomelingen niet verder gaan maar het is wel de manier om zo snel mogelijk te weten te komen, wat voor kleurslag en vererving men aangeschaft heeft, immers je kan aan de jongen zien, wat erin de ouders zit.

Dirk was het er ook mee eens dat we niet te gauw bij een nieuwe mutatie een naam aan moeten plakken, zodat we dan na twee jaar deze moeten gaan herbenoemen. Dus eerst na gedegen veeronderzoek en proefparingen een besluit nemen.
Tot slot, er is nog te weinig kennis van de nieuwe kleurbenamingen en van de liefhebber wordt toch verwacht dat hij op zijn inschrijfformulier de juiste kleurslag invult, anders loopt hij de kans niet voor een prijs in aanmerking te komen, omdat deze dan mogelijk in de verkeerde groep is ingeschreven.

Breng ook eens een bezoek aan onze site waar je deze informatie terug kan vinden met de oude en nieuwe benaming.
Er is ook een dvd te verkrijgen, die op de computer leesbaar is en alles met foto en keuringseisen erbij.
Hoe men deze dvd tegen betaling kan verkrijgen is ook te vinden op onze site en op vogelmarktplaats van de NBvV.

Het bestuur en aanwezige leden danken Dirk Van den Abeele voor deze leerzame ochtend, bedankt.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

teller

catharina loop/vlieg

  • over de stokken, takken of tralies. Om voort te bewegen zetten zij hun tenen haaks op op de tak of stok. Zij hippen niet opzij Loopbewegingen: De Catharina Parkiet beweegt zich op zeer rustige en soms sloom overkomende, wijze maar gaan voetje voor voetje. Vlieggedrag: Door de vrij korte vleugelpennen zijn zij in staat om korte afstanden snel te overbrugen

FOTOBOEK TT 2009

MARKTPLAATS

  • VogelMarktPlaats.nl

Copyright 2002-2018